نظرتون راجع به اینکه ی نفر روز شنبه سیستمش بالا نیاد و برش داره ببره تعمیر و از اون ور ک میخواد از ماشین پیاده شه گوشیش بیفته بره تو جوب و دیگه روشن نشه و نابود شه و مجبور شه از اون گوشی نوکیا قدیمیا دس بگیره و شماره هییییچ کسو نداشته باشه و کلا از این شانسا ... چیه؟