چرا بعضیا فک می کنن فقط مسواک ی وسیله شخصیه ؟ مثلا برس و هندزفری و حوله وسیله شخصی نیس؟؟؟؟؟؟
انگار حریم شخصی و وسیله شخصی براشون تعریف نشده س
مثلا وقتی گوشیت زنگ می خوره و با کله میان رو صفحه ببینن کیه ، البته ماجرا به همین جا ختم نمیشه و بعد ک صحبتت تموم شد می پرسن چیکار داشت ؟
یا طرف ظهر موقع استراحت زنگ میزنه و ی لحظه با خودش نمیگه الان بدموقع س ، ی ساعت دیگه زنگ میزنم

ب این بعضیا باید گفت خو ی خورده حداقل فک کنین ب " رعایت حد و احترام ب حریم شخصی "