سلامی مجدد که از بس فاصله افتاده بین این سلام و سلام قبلی . میشه گف ی سلام نو

اینکه چ حالی شدم وقتی دیدم بیشتر از ی ساله ک وبلاگ ننوشتم بماند!

اینکه نمیدونستم چجوری هم شروعش کنم بماند!

اینکه الان چ حس خوبی دارم ک دوباره دارم مینویسم هم بماند!

دنبال مقصر نیستم بخاطر این نبودن طولانی ولی یخورده بار خودمو سبک کنم چ اشکال داره مگه؟

آقا تقصیر این اینستا و تلگرامه

هر کی ی پیج زده یا ی کانال و هی اونجا می نویسن

ن ک بد باشه ها ن ... ولی خو اینجا ی چیز دیگه س

خب بارم سبک شد :دی+میام