هوا جوریه ک ادم دلش میخواد با دوستای صمیمیش , اونایی ک میدونه غل و غشی تو کارشون نیس بره یا کنار دریا یا تو دشت و کلی خوش بگذرونه با کلی خوراکی خوشمزه